Brink_Brink-Climate-Systems_companySídlo spoločnosti Brink Climate Systems v meste Staphorst, Holandsko
Kancelárske priestory, školiace stredisko, vývojové centrum, výrobné linky a skladové priestory

 

Brink Climate Systems bola založená už v roku 1903 v holandskom meste Assen. S výrobou vetracích a teplovzdušných systémov začala  v roku 1964, prvá rekuperačná jednotka bola uvedená na trh v roku 1982. Viac ako 30 rokov výskumu a vývoja systémov riadeného vetrania s rekuperáciou tepla robí z Brink jedného z popredných výrobcov a súčasné zariadenia sú už 6. generáciou výrobkov. Vývoj a výroba jednotiek vrátane výmenníka, ktorý je srdcom vetracieho systému, sa nachádza vo vlastnej fabrike v meste Staphorst. V internom školiacom stredisku Brink pravidelne organizuje školenia a informuje o nových produktoch, ktoré sa dostávajú na trh. Brink rieši vetranie ako celok a dodáva všetky komponenty pre kvalitné vetracie systémy.

Vývoj výroby

Pre novostavby, objekty v rekonštrukcii ale aj existujúce budovy vďaka širokej škále produktov nájde Brink vhodné riešenie. Systémy sú určené pre rodinné domy, byty, školské zariadenia, kancelárske priestory, športové priestory i zdravotnícke strediská.

 

Kvalita vzduchu je základom zdravého života každého z nás. Brink vie o vzduchu všetko. Brink je zárukou kvality.
S riešeniami od Brink bude váš domov zdravý, komfortný a úsporný.
Brink. Air for Life.

 

História spoločnosti

2014                 Presun do nových priestorov na Wethouder Wassebaliestraat v Staphorste.
2012                 Integrácia Brink Climate Systems Deutschland GmbH.
2012                 Integrácia Brink Climate Systems France.
2010                 Integrácia Brink Climate Systems Ireland Ltd.
2005                 Enev-Air GmbH vstupuje do skupiny.
2005                 Brink Climate Systems preberá Innosource.
2003                 CENTROTEC Sustainable AG preberá Ned Air z Brink Holding.
2002                 Brink Air Heating sa stáva súčasťou Centrotec Sustainable AG. Názov sa mení na Brink Climate Systems.
1999                 Prevzatie Artola v Hoogeveen (Brink Industrial).
1998                 Brink Holding získava podiel v Ned Air.
1982                 Uvedenie prvej rekuperačnej jednotky na trh.
1964                 Zahájenie výroby teplovzdušných systémov.
1959                 Zahájenie výroby vlečných hákov.
1958                 Presun do mesta Staphorst.
1903                 Založenie spoločnosti na spracovanie železa v meste Assen.