Programovateľný ovládač Brink Air Control

Air-Control_tr

Programovateľný ovládač umožňuje nastavenie vetrania podľa rôznych časových harmonogramov jednoducho nastaviteľných užívateľom. Taktiež zobrazuje dôležité informácie o stave zariadenia a o aktuálnom chode.

Funkcie:
Nastavenie časových harmonogramov:
P1 : Vytvorenie rovnakého časového harmonogramu pre každý deň v týždni
P2 : Vytvorenie dvoch rôznych časových harmonogramov, jeden pre dni v týždni Po-Pia druhý pre So-Ne
P3 : Vytvorenie samostatného časového harmonogramu pre každý deň v týždni
Zobrazenie stavu filtrov s upozornením

Informácie o zariadení: tlak, prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť, informácie o senzoroch CO₂

Zobrazenie poruchy

  Objednávací kód
Ovládač Brink Air Control 510498

Poznámka: Brink Air Control je súčasťou dodávky podstropných jednotiek rady Renovent Sky.

 

Viacpolohové prepínače

Brink_4-way-switch_filter

Viacpolohové prepínače umožňujú manuálne prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Na jednotku je možné napojenie prídavného prepínača a kombinácia s bezdrôtovým ovládaním.

  Objednávací kód
4-polohový prepínač s indikátorom znečistenia filtrov 540262

 

Bezdrôtové ovládanie

Brink_wireless-remote-control-receiver-transmitter-kit

Bezdrôtové ovládanie umožňuje prepnutie vetracieho výkonu podľa prednastavených hodnôt na displeji jednotky alebo cez programovateľný ovládač. Na jeden prijímač je možné napojenie 6 prepínačov.

  Objednávací kód
Sadu bezdrôtového ovládania s 2‐polohovým spínačom 531788
Sada bezdrôtového ovládania so 4‐polohovým spínačom 531789

 

Vlhkostné čidlo

vl-sensor

Pri napojení vlhkostného čidla jednotka registruje nárast vlhkosti vzduchu na odťahu z miestností. Zvýšená vlhkosť v akomkoľvek priestore je registrovaná vlhkostným čidlom, ktoré zadá signál pre zvýšenie odťahu. Po ustálení požadovanej vlhkosti vzduchu sa systém automaticky prepne do prednastaveného vetracieho režimu. Citlivosť vlhkostného čidla je nastaviteľná užívateľom.

  Objednávací kód
Vlhkostné čidlo 310657

 

Senzor CO₂

co2-sensor

Senzory CO₂ reagujú na zvýšenú koncentráciu kysličníka uhličitého v interiéri. Pri zaregistrovaní nárastu nad nastavený limit automaticky spúšťajú chod jednotky na vyšší vetrací výkon. Rekuperačné jednotky rady Renovent v kombinácii so senzormi CO₂ sú zaradené do energetickej triedy A+. Citlivosť senzorov je možné nastaviť na jednotke.

  Objednávací kód
Senzor CO₂ 532126

 

Trojcestný ventil

3_wegklep

Inovatívne riešenie Brink s dvojzónovou reguláciou má obzvlášť uplatnenie vo väčších objektoch. Objekt sa spravidla rozdelí na dennú a nočnú zónu a prívod čerstvého vzduchu je iba v miestnostiach, kde je to potrebné. Úspora energií je týmto spôsobom ešte výraznejšia v porovnaní so štandardným vetracím systémom. Dvojzónové riadenie môže byť cez programovateľný ovládač, kde si užívateľ volí časový harmonogram pre každú zónu alebo môže byť v kombinácii so senzormi CO₂.  Vďaka senzorom CO₂ sa systém stáva plno automatickým. Vetrá by sa iba tam, kde je to skutočne potrebné. Predĺži sa tým životnosť jednotky a filtrov, úspory systému sú ešte výraznejšie a obmedzí sa prípadnému extrémnemu zníženiu vlhkosti v interiéri počas zimného obdobia.
Objednávacie kódy:

  Renovent Excellent Renovent Sky
Trojcestný ventil s programovateľným ovládačom 310431 310433
Trojcestný ventil s programovateľným ovládačom a so senzormi CO₂ 310432 310434

Poznámka: V prípade zapojenia trojcestného ventilu nutnosť objednávky jednotky PLUS.

 

Kaskádové riadenie

kaskadove riadenie

Jednotky Renovent je možné radiť do väčších vetracích celkov a riadiť cez jediné zariadenie Master. K hlavnej jednotke Master je možné priradiť až do 9 podradených jednotiek Slave.

Produkty-2

Novinky