Domov / Rozvodný systém Air Exellent

Rozvodový systém Air Excellent

Air_Excellent Air_excellent_potrubia Brink_stresna_vyustka

Rozvodný systém Air Excellent je určený na distribúciu vzduchu v systémoch riadeného vetrania s rekuperáciou tepla predovšetkým v obytných a administratívnych priestoroch. Systém pozostáva z prvkov, ktoré tvoria jeden ucelený celok.

Katalógový list Air Excellent na stiahnutie

Certifikát na stiahnutie

Výsledky testov Air Excellent (AE) podľa TÜV SÜD Standard TAK – 01-2013

Materiál Na výrobu AE sa nepoužíva regranulát alebo iný druhotný materiál. Rozmery a tolerancia sú presne špecifikované v technických listoch.
Prevádzkový tlak Typický pracovný tlak do +500Pa až -500Pa
Testované na maximálny tlak +2.000Pa až -2.000Pa
Trieda tesnosti Trieda tesnosti D pri skúšobnom tlaku +/-: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 1.000 a 2.000 Pa
Tlakové straty Deklarované tlakové straty viď technické listy
Prevádzková teplota AE spĺňa uvedené požiadavky v rozsahu teplôt -20°C až +60°C
Reakcia na oheň trieda E, podľa EN 13501-1
Odolnosť proti vonkajšiemu tlaku (zaťaženie) Max. výška betónu naliata na potrubie AE môže byť 200mm pre všetky typy potrubia
Tuhosť potrubia Max. rozpon uchytenia potrubia pre zamedzenie previsu sú 2m pre všetky typy potrubia AE
Polomer ohybu Polomer ohybu všetkých ohýbateľných častí je uvedený v technických listoch bez zmeny prierezu potrubia
Mechanické prepojenie vzduchotechnického rozvodu Mechanické napojenie AE môže držať počas inštalácie až 10m potrubia. Nie je nutné používať ďalšie inštalačné príslušenstvo ako lepiace pásky apod.
Ohybnosť AE je ohybné v danom rozsahu normálnou manuálnou silou bez poškodenia potrubia
Mikrobiálna odolnosť Všetky povrchy rozvodu AE, ktoré prichádzajú do kontaktu s dopravovaným vzduchom sú mikrobiálne odolné a podľa testu redukujú viac ako 99,99% baktérií po 72 hodinách 1)
Uvolňovanie škodlivín Z materiálu vzduchotechnického systému AE sa neuvolňujú do ovzdušia žiadne škodlivé látky (test ISEGA)
Antistatické vlastnosti Komponenty vzduchotechnického systému AE spĺňajú antistatické požadavky < 10^12 Ohm
Čistiteľnosť AE je čistiteľný a pri použití špeciálne k tomu určených nástrojov nemôže dojsť k poškodeniu povrchu potrubia.

 

Potrubný systém je založený na princípoch radiálnej distribúcie s viacerými výhodami:

Flexibilné potrubia
  • nízke tlakové straty
  • vzduchotesné spoje
  • jednoduchá manipulácia a inštalácia – potrubie dodávané v baleniach štandadne po 50m, ktoré sa jednoducho a rýchlo nareže na potrebné dĺžky, vysoká ohybnosť umožňuje inčtaláciu potrubia i v úzkych priestoroch alebo v priestoroch s prekážkami. Spoje sa realizujú rýchlo a sú vzduchotesné.
  • na výber viacero priemerov podľa požiadaviek stavby, k dispozícii okrúhle a ploché potrubia s nízkou konštrukčnou výškou
  • vnútorný povrch s antibakteriálnymi a antimykotickými aditívami
  • flexibilný systém so širokou škálou príslušenstva pre dosiahnutie vhodného riešenia
  • husté rebrovanie prispieva k vysokej ohybnosti potrubia.

Objednávacie kódy:

  50 x 100 mm

50 x 140 mm

DN75/63mm

DN90/75mm

Ohybné potrubie antistatické, antibakteriálne, antimykotické 201100000837

50 m

201100003102

20 m

201100004190

50 m

201100000837

50 m

Výustky s pripojovacími prvkami

Regulovateľné prívodné taniere Coanda

Regulovateľné prívodné tanierové ventily Brink vďaka efektu Coanda distribuujú vzduch i do vzdialených bodov miestnosti.  Umiestňujú sa spravidla do podhľadu v blízkosti vstupných dverí do miestnosti. Poloha nad dverami neobmedzuje užívateľov v zariadení nábytkom a zároveň vďaka kratším rozvodom uvedené riešenie šetria náklady na inštaláciu. Smer prúdenia vzduchu je možné podľa potreby nastaviť.

Regulovateľné odvodné taniere

Odvodné tanierové ventily Brink umožňujú presnú reguláciu požadovaných prietokov vzduchu.

Dizajnové výustky

Nové dizajnové výustky sa skladajú z dvoch častí – z vlastného tela výustky a z krytu. Kryt sa dodáva v rôznych tvaroch a je možná dodatočná aplikácia ľubovoľnej farby či motívu.

Stenové mriežky

Stenové mriežky sa štandardne dodávajú v prevedení hliník alebo biele. Podľa požiadavky - široká škála farebných odtieňov. Mriežky s pevnými lamelami sú vhodné na prívod i odvod vzduchu.

Podlahové výustky

Podlahové výustky sa osádzajú na prívode vzduchu do miestnosti. V ponuke v prevedení nerez alebo kovové biele.

Lineárne výustky

Lineárne výustky sa dodávajú na objednávku.

Izolované EPE potrubia a spojky

Potrubný systém z vysokoizolačného materiálu EPE je ideálnym riešením všade tam, kde je možnosť tvorby kondenzátu na povrchoch. Konštrukčný materiál je zároveň izolačným materiálom. Potrubný systém sa vyskladá jednoduchým spôsobom. Vďaka robustným sponám je perfektne vzduchotesný.

Technické údaje 
Materiál: EPE
Hustota: 30 kg/m3
Koeficient tepelného prestupu: 0.041 W/m.K (EN 12667)
Tepelný odpor: R = 0.56 m2.K/W
Rozsah teplôt: min -30 °C - max +60 °C
Hrúbka steny: 16 mm
Stupeň požiarnej ochrany: B1 (DIN 4102)
Vzduchotesnosť: C (EN 12237:2003)
Farba: šedá
Materiál spojok: PP

Objednávacie kódy:

  Excellent 180

DN125mm

Excellent 300

DN160mm

Flair       325

DN160mm

Excellent 400/450

DN180mm

Flair       400

DN180mm

Sky         150

DN125mm

Sky  200/300

DN160mm

Potrubie L=2m 188202 188210 188210 188206 188206 188202 188210
Koleno 90° 188263 188225 188225 188283 188283 188263 188225
Koleno 45° 188262 188224 188224 188282 188282 188262 188224
Koleno 30° - - - 188281 188281 - -
Koleno 15° - - - 188280 188280 - -
T-kus 188264 188266 188266 - - 188264 188266
Spojka 188265 188255 188255 188285 188285 188265 188255
Redukcia 542025 542003 542003 542001 542001 542023 -

 

Exteriérové výustky

Exteriérové výustky na prívod/odvod vzduchu Brink sú robustnej kovovej konštrukcie pre zabezpečenie ich dlhej životnosti. Vnútorný povrch je izolovaný tak, aby sa predišlo tvorbe kondenzu na stenách potrubí. Praktické kombinované výustky šetria čas na osadenie do obvodovej steny i inštalačný materiál. Napojenie centrálnej vetracej jednotky na exteriér sa vďaka jedinej výustke výrazne skracuje.

Objednávacie kódy:

  Excellent 180

DN125

Excellent 300

DN160

Flair      325

DN160

Excellent 400/450

DN180

Flair     400

DN180

Sky        150

DN125

Sky 200/300

DN160

Izolovaná strešná výustka pre ploché strechy 169840 169859 169859 169860  169860 169840 169859
Izolovaná strešná výustka pre šikmé strechy - 1600102 1600102 -  - - -
Stenov výustka 188800 188815 188815 188820 188820  188800 188815
Izolovaná stenová výustka s nadstavcom 648730 648660 648660 648690  648690 648730 648660
Kombinovaná ventilačná výustka stenová 250085 250091  250091 NOVINKA NOVINKA 250085 250091

Rozdeľovacie boxy

K dispozícii rozdeľovacie boxy s ľubovolným počtom výustiek, s inšpekčným otvorom, zvukovoizolované. Praktické kombinované izolované boxy s nízkou konštrukčnou výškou do menších priestorov pre kompaktné podstropné jednotky Renovent Sky. 

Spravidla sa inštalujú rozvodné boxy s inšpekčným otvorom pre zabezpečenie čistoty.

Prehľad výrobkov a odporúčaných konfigurácií:

  Excellent 180 Excellent 300 Flair    325 Excellent 400/450 Flair 400

Sky  150 Sky 200/300
Akusticky izolovaný box 926001 926002 926002 926003 926003 926001 926002
Akusticky izolovaný kombibox - - - - - 423011 423011*
Univerzálne plastové boxy               
Dbox 800 08 - 188583 188583 188583 188583 - -
Dbox 800 16 - 188581 188581 188581 188581 - -
Dbox 800 24 - - - 188588 188588 - -
Dbox 206 188642 - - - - 188642 -
Dbox 208 188646 188646 188646 - - 188646 188646
Dbox 212 188633 188633 188633 - - 188633 188633
Dbox 216 188631 188631 188631 188631 188631 188631 188631

*platí iba pre Sky 200

Tlmiče hluku

Tlmiče hluku sa dimenzujú na základe požiadavky na odhlučnenia v systéme. K dispozícii niekoľko tried odhlučnenia.

 

Produkty-2

Novinky